Wij begeleiden je (soms al) vóór, tijdens en na je zwangerschap. We adviseren en ondersteunen je tijdens deze belangrijke periode. We controleren jouw gezondheid en die van je baby, en bespreken ook met jou (en je partner) hoe je je zwangerschap beleeft. We zijn er om naar je te luisteren. Heb je bijvoorbeeld vragen over je zwangerschap, de bevalling, je rol als moeder of de relatie straks met je partner? Bespreek ze! Ook je verwachtingen, wensen en misschien ook angsten?
Tijdens elke controle vragen we hoe je je voelt en hoe je de zwangerschap beleeft. Je kunt dan ook al jouw vragen kwijt. Meestal zijn er in het begin elke 4 weken controles. Dit worden er steeds meer. Aan het einde van je zwangerschap kom je wekelijks op controle. Soms zijn er meer of minder controles nodig. Dit zullen we dan met je bespreken.

eerste controle

De 1e afspraak bij ons duurt ongeveer 45-60 minuten. Bij het eerste bezoek krijg je informatie over:
• De zwangerschap: Is dit je eerste zwangerschap? Zo nee, hoe zijn je eerdere zwangerschappen verlopen. Wat is de eerste dag van je laatste menstruatie? (om de duur van de zwangerschap vast te stellen)
• Je gezondheid: Ziekten, operaties, bloedtransfusies en behandelingen.
• Medicijngebruik
• De gezondheid van je partner en familieleden: Als er in jouw familie of die van je partner ziekten of aandoeningen voorkomen, is het voor ons fijn om te weten, zodat we hier extra alert op zijn bij de ontwikkeling van de baby. Denk hierbij aan suikerziekte, taaislijmziekte (cystic fibrosis), open rug of een spierziekte, Downsyndroom of hartafwijkingen.
• Je leefomstandigheden: Leef je alleen of met een partner? Wat voor werk doe je? Misschien krijg je tijdens de zwangerschap te maken met veranderingen , bijvoorbeeld op het gebied van relaties, financiën, huisvesting of werk. Dit kan van invloed zijn op je zwangerschap.
• Erfelijke aandoeningen: We proberen zo goed mogelijk te bepalen of er een verhoogd risico is op erfelijke aandoeningen. Soms is dat namelijk een reden voor diagnostisch onderzoek.

Verder geven we veel informatie over je zwangerschap, verschillende onderzoeken, voedingsadviezen, allerlei zaken die je mag gaan regelen en, desgewenst, informatie over onderzoeken naar aangeboren afwijkingen. Zie ook het kopje ‘prenatale screening’ voor meer informatie.

Tenslotte maken we een afspraak voor een eerste echo en een verwijzing om bloed te laten prikken. Informatie over deze onderzoeken vind je in de brochure “Zwanger!”. Deze brochure krijg je ook van ons mee. Er wordt tijdens deze eerste controle dus best veel informatie verstrekt. Het is daarom prettig als je partner hier bij kan zijn. Eventueel al aanwezige kinderen zijn natuurlijk ook welkom.

vervolgcontroles

De vervolgcontroles duren ongeveer 15 minuten. Bij elke controle zullen we je bloeddruk meten, je buik (baarmoeder) voelen en naar het hartje van de baby luisteren. In de laatste maanden voelen we ook naar de ligging van de baby en meten we je baarmoeder op om de groei te volgen.
Bij vrouwen met een rhesus D-negatieve bloedgroep wordt bij 27 weken de rhesusfactor van de baby uit het bloed van de moeder bepaald. Als blijkt dat de bloedgroep van de baby rhesus d positief is geven wij deze vrouwen een anti-D injectie tijdens de controle bij dertig weken. Meer informatie hierover is te vinden in de folder ”Rhesusbloedgroep”.

Rond dertig weken bepalen we nog een keer het ijzer- en suikergehalte in je bloed. Je krijgt hiervoor van tevoren een labbriefje mee.

Extra afspraak rond 36 weken: de bevalling!
Rond de 34-36 weken plannen we altijd een dubbele afspraak om het over de bevalling te hebben. We horen graag wat er bij jullie leeft op dat gebied: wensen, verwachtingen, angsten? Maar we zullen natuurlijk ook bespreken wanneer je contact moet opnemen, wat je van ons kan verwachten, etc.

Een goed hulpmidddel om na te denken over je eigen wensen en verachtingen kan een geboorteplan zijn. Daarin beschrijf je jouw wensen rondom de bevalling. Het is bedoeld voor jezelf, je partner, voor ons of andere zorgverleners. Door het geboorteplan laat je zien wat voor jou belangrijk is. Degene die je bevalling begeleidt kan hier zoveel mogelijk rekening mee houden.

Overtijd?!
Op basis van de termijnecho is je vermoedelijke bevaldatum vastgesteld. Slechts 5% van de vrouwen bevalt ook écht op die datum. Wanneer je gezond bent, mag je bevallen tussen de 37 en 42 weken zwangerschap. Na die 42 weken ben je over tijd. Dit wordt ook serotien genoemd. Wat gebeurt er dan?

Strippen
Vanaf 41 weken (en in sommige gevallen al eerder) kunnen we je ‘strippen’ om de kans op bevallen te vergroten. Eerst voelen we via inwendig onderzoek of de baarmoedermond al soepel en is en of er al ontsluiting is. Als dat het geval is dan kan je gestript worden. Het doel is de vliezen bij de baarmoedermond wat los te woelen. Hierbij komen hormonen vrij (prostaglandines) die nodig zijn om de bevalling op gang te brengen.

Sommige vrouwen vinden het strippen vervelend. Andere vrouwen voelen er niet veel van. Door het strippen versnelt de rijping van de baarmoedermond. Als het strippen het gewenste effect heeft, krijg je binnen 20 uur weeën. Soms strippen we om de dag als het de keer daarvoor geen effect had.

Extra controle bij de gynaecoloog
Ben je 10 dagen voorbij de uigerekende datum, dan vinden er extra controles plaats in het ziekenhuis. Er wordt dan een echo gemaakt om te bepalen of de baby nog voldoende vruchtwater heeft en er wordt een hartfilmpje gemaakt (CTG) om de conditie van je kindje te controleren. Als alles goed is, blij je tot 42 weken onder zorg bij ons. Na 42 weken dragen we de zorg voor de bevalling over aan de gynaecoloog.

Inleiden
Je kan worden ingeleid als je langer zwanger bent dan 42 weken of als het niet goed gaat met jou of je baby. Wij verwijzen je dan door naar de gynaecoloog in het ziekenhuis. Dit betekent dat je in het ziekenhuis moet bevallen met een medische indicatie. Voorafgaand aan de inleiding heb je een controle door een klinisch verloskundige of een andere zorgverlener uit het ziekenhuis. Deze verloskundige controleert jouw conditie en die van je baby. Ook informeert zij je over de inleiding.

tweede controle

Tijdens de tweede controle doen we de “normale” controles (zie kopje “verdere controles”) en bespreken wij je bloeduitslagen mogelijke andere bijzonderheden. Dan krijg je ook je eigen zwangerschapsboekje met je zwangerschapskaart mee naar huis. Hierop worden alle gegevens genoteerd die van belang zijn voor de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Het is handig om je boekje altijd bij je te hebben, voor elk bezoek bij ons of in geval van nood. Download hier alle afkortingen die op de zwangerschapskaart worden vermeld.