Het eerste trimester SEO (structureel echoscopisch onderzoek)

Dit is een medisch onderzoek rond de 13e week (eerste trimester) van de zwangerschap die wordt aangeboden vanaf september 2021. Bij dit onderzoek kijkt de echoscopist of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke afwijkingen bij jullie kind. Het doel van het eerste trimester SEO is om in een vroeg stadium te onderzoeken of jullie ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen – zoals een open schedel of groot defect in de buikwand – kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt.

Het eerste en tweede trimester SEO hebben hetzelfde doel. Ze vervangen elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Het verschil is dat het eerste trimester SEO eerder in de zwangerschap plaatsvindt. Hoewel het kind rond 13 weken kleiner en minder ver ontwikkeld is dan rond 20 weken, zijn sommige (ernstige) afwijkingen wel te zien. Het komt regelmatig voor dat deze niet met het leven verenigbaar zijn. Als de echoscopist een afwijking vermoedt, kan je nog vroeg in de zwangerschap eventueel vervolgonderzoek laten uitvoeren. Ook hebben jullie – vergeleken met het tweede trimester SEO – meer tijd om te bepalen wat jullie met de uitslag doen. Bij het tweede trimester SEO zijn veel structu­ren (zoals het hart) verder ontwikkeld. Daardoor kan de echoscopist het kind meer in detail onderzoeken.

Het tweede trimester SEO (20 weken echo)

Met het tweede trimester SEO  wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind. Het tweede trimester SEO kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap. Bij een incompleet tweede trimester SEO vanwege onvoldoende beeldvorming (bijv. omdat de baby geen gunstige ligging heeft) moet de herhaling van het tweede trimester SEO vóór 21+0 afgerond zijn. De reden hiervoor is dat bij gevonden afwijkingen vervolgonderzoek vaak tijdrovend is. Na de uitkomst van het vervolgonderzoek moet er voldoende tijd zijn voor jullie als ouders om af te wegen of jullie de zwangerschap al dan niet willen afbreken.

Bezoek de website  www.pns.nl voor meer informatie